آشنایی با اصطلاحات وب سایت ها

HTML چیست ؟
HTML برگرفته از حروف اول Hyper Text Markup Language ( زبان کد گذاری ابر متن ) ميباشد HTML را "اچ تی ام ال" و يا اچتمل بخوانید.

زمانيکه شما داخل صفحات يک وب سايت می گرديد اجزای گوناگونی را می بينيد که تمام آنها در يک چيز مشترک هستند و آن زبان يا کدی است که آنها را توليد می کند که اين زبان HyperText Markup Language يا همان HTML می باشد.
به تعریفی دیگر HTML در واقع زبان ساخت صفحات وب می باشد . این صفحات می تواند حاوی متنهای آرایش شده ، Link ، تصاویر ، جدول ، Plug – in و ... باشند. طراحی وب سایت حرفه ای

Hyper : متضاد نوشته های خطی( Linear ) است ، اگر شما با زبانهای برنامه نويسی کامپيوتر آشنايی داشته باشيد مانند ويژوال بيسيک ميبينيد که بايد کدها را خط به خط بنويسيد و تا يک خط اجرا نشود بعدی خوانده نمی شود، يعنی آنها را بايد به ترتيب بنويسيد تا برنامه اجرا شود ولی HTML اينگونه نيست و الگوی خطی ندارد شما هر کدی را می توانيد هر جا که بخواهيد بنويسيد.

Text : به همان متنی می گويند که می نويسيد تا در مرورگر نشان داده شود.

Markup : عملی است که مرورگر برايتان انجام ميدهد يعنی يک متن ساده می نويسيد ولی جور ديگری نمايش داده می شود.

Language : اين هم يک نوع زبان و بايد يک چيزی پيدا کرد تا به حرف L بخوره ديگه

يک فايل HTML فايلی از نوع Text ميباشد که متشکل از markup tag ها ميباشد.
(مرورگر يا Browser از روی markup tag ها می فهمد که چگونه بايد صفحه را نمايش بدهد.)

يک فايل HTML بايد دارای انشعاب htm و يا html باشد.
غلب مرورگرها هر دو نوع انشعاب را به خوبی ميشناسند ولی ترجيحا به هنگام ذخيره فايلهای اچتمل از html استفاده کنيد.( استفاده از انشعابهای سه حرفی مانند htm مربوط به قديم و سيستم عاملهائی چون DOS بودند.)

نکته: وظيفه اصلی تگ های اچتمل ( Markup tags ) بيان چگونگی نمايش اطلاعات ميباشد.
 میکرورایانه

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ