بازاریابی اینترنتی چیست؟

بازاریابی اینترنتی اصطلاحی برای فروش محصولات با استفاده از تکنولوژی های دیجیتال توسط رسانه هایی من جمله وب سایت، موبایل، تبلیغات بنری و هر رسانه دیجیتال دیگر است.

بازاریابی اینترنتی از سال 1990 تا سال 2000 با استفاده از تکنولوژی روش بازاریابی سنتی را دگرگون ساخت. جهت بازاریابی اینترنتی می بایست زیر ساخت مناسب وجود داشته باشد. در این روش بازاریایی دیگر مشتریان به مغازه های فیزیکی مراجعه ندارند از این رو تمرکز اصلی استفاده از دستگاه های دیجیتال است. بازاریابی در اینستاگرام

فعالیت های بازاریابی اینترنتی
بهینه سازی موتور جستجو ( سئو) Search Engine Optimization
بازاریابی موتور جستجو Search Engine Marketing
بازاریابی محتوا Content Marketing
اتوماسیون محتوا Content Automation
بازاریابی کمپینی Campaign Marketing
بازاریابی تجارت الکترونیک E-commerce Marketing
بازاریابی شبکه های اجتماعی Social Network Marketing
بازاریابی ایمیلی Email Marketing
تبلیغات نمایشی Display Advertising
کتابهای الکترونیکی E-books
دیسک های نوری Optical Disks
فعالیت های بازاریابی اینترنتی

بازاریابی اینترنتی امروزه به کانال های غیر اینترنتی که از طریق رسانه های دیجیتالی امکان پذیر است، مثل SMS و MMS نیز توسعه یافته است.
سئوکار 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ