شیوه های مناسب برای ساختار آدرس

1- از کلمات در آدرس استفاده کنید : آدرس های شامل کلماتی که به مطالب و ساختار سایت شما مربوط اند. گشتن در سایت شما را برای کاربران آسان تر خواهد کرد. کاربران می توانند آن ها را به خاطر بسپارند و یا حتی به آن لینک هم بدهند.

برای اینکه از کلمات مناسب در آدرس استفاده کنید اجتناب کنید از:
استفاده از آدرس هائی که از بخش های غیر ضروری استفاده کرده و یا شامل اعداد است.
استفاده از آدرس هایی مانند Page1.html
استفاده بیش از حد کلمات مانند آموزش انیمیشن-آموزش انیمیشن-آموزش انیمیشن
2- ساختار شاخه های ساده : با استفاده از شاخه ها، محتوای سایت خود را برای کاربران بهینه کنید، تا آن ها دقیقا بدانند که در کدام بخش سایت شما هستند.

برای اینکه ساختار شاخه های شما ساده باشند اجتناب کنید از:
استفاده بیش از حد دایرکتوری ها مانند "شاخه 1/شاخه 2/شاخه 3/شاخه 4/.."
استفاده از نام شاخه ای که به اطلاعات سایت شما مربوط نیست.
3- ایجاد یک نسخه از آدرس برای محتوا : از چندین آدرس برای رسیدن به یک مقاله استفاده نکنید، اگر چند آدرس منتهی به یک مقاله دارید با استفاده از Redirect همه را به یک آدرس واحد انتقال دهید.

برای اینکه یک نسخه از ادرس برای هر محتوا داشته باشید اجتناب کنید از:
دسترسی به صفحه هم از طریق زیر دامنه و خود دامنه
تبدیل آدرس های بدون www به www.iranganj.ir
استفاده از حروف بزرگ در آدرس ها 

خدمات شیشه و آینه