هدف از طراحی سايت

1- داشتن يك وب سايت، اعتبار شما را اقزايش مي دهد
2- شرکت شما در هر زمان و از هر مکان قابل دسترس باشد
3- داشتن وب سايت افزايش تبليغات = افزايش مشتري جديد
4- معرفي بي نهايت كالا يا خدمات شما در ليست رغيبهاي بيشمار در دنياي مجازي اينترنت
5- ارتباط بيشتر ، آسانتر و بدون محدويت مكاني و زماني شما با مشتريان از طريق وب سايت
6- دريافت سفارش كالا و خدمات بدون نياز به مراجعه حضوري مشتري از طريق فرم هاي ثبت سفارش در وب سايت

آيا فقط راه اندازي وب سايت براي رسيدن به اهداف بالا كافسيت؟
در جواب بايد گفت ساخت وب (طراحي سايت ) فقط قدم اول براي رسيدن به اهداف بالا است
جلب مخاطب و جذب بازديدكنندگان بيشتر، براي وب سايت ها برترين هدف داشتن ايجاد وب سايت محسوب مي شود.
بازديدكننده در اولين بازديد از وب سايت شما بايد شناخت درستي از اعتبار شركت شما و خدمات شما پيدا كند و شما فقط چند ثانيه فرصت داريد كه بازديدكننده را تبديل به يك مشتري كنيد.

در واقع موتور هاي جستجو در مقابل كلمه جستجو شده يك كاربر وب سايت هاي زيادي پيشنهاد مي دهد و بازديدكننده اگر نتواند خدمات مورد نياز را در وب سايت شما به سادگي پيدا كنند بعد از چند ثانيه فورا به سراغ وب سايت ديگري مي رود.
تک سيستم