آشنایی با کارت دیزا

کارت ديزا يا همان اپراتور گويا وظيفه معرفي يک سري اطلاعات در مورد شرکت مانند اعلام داخلي ها را دارد.

ويژگي هاي استفاده از کارت ديزا:
وجهه شرکت را بالا مي برد. زماني که شخص با شماره شرکت تماس مي گيرد و پيغام برايش پخش مي شود از اين که راحت تر به داخلي مورد نظر وصل مي شود رضايت بيشتري دارد .
از تعداد زياد نيروي انساني براي پاسخگويي به تلفن ها جلوگيري مي کند و بالطبع هزينه شرکت به منظور بهره گيري از نيروي انساني کاهش مي يابد.
زماني که مشتري با شرکت تماس مي گيرد با فشردن يک کليد مي تواند به داخلي شخص مورد نظر وصل شده و صحبت کند در نتيجه زمان کمتري را صرف مي کند و مجبور به منتظر ماندن در زمان طولاني نمي شود.

تفاوت ديزا در ميان دستگاه هاي سانترال کم ظرفيت و پرظرفيت:
در دستگاه هاي سانترال کم ظرفيت به طور پيش فرض يک ديزا به همراه يک کانال تعبيه شده است ولي در شرکت هايي که ترافيک تماس بالا بوده يک کارت ديزا در دستگاه سانترال نصب مي کنند و ترافيک تماس را افزايش مي دهند. در دستگاه سانترال کم ظرفيت بيشتر از دو کانال ديزا نمي توان قرار داد اما در دستگاه سانترال پرظرفيت به طور پيش فرض دو ديزا تعبيه شده است که امکان افزايش ترافيک تماس تا 12 تماس در لحظه را دارا مي باشد. (نصب سانترال)

خدمات شیشه و آینه