آموزش نصب دستگاه سانترال

در اين مقاله بطور کامل نصب سانترال را آموزش مي دهيم نحوه کابل کشي سانترال کابل کشي خطوط داخلي سانترال و تنظيمات سانترال از جمله مواردي است که توضيح داديم در صورت داشتن مشکلي يا سوالي از قسمت سوالات متداول اقدام فرماييد.

کابل تلفن "کابل زوجي " سانترال
اين گونه کابل ها از 1 زوج شروع مي شوند که براي ارتباطات مخابراتي از آنها استفاده مي شود اين کابل ها داراي 5 رنگ اصلي و5 رنگ فرعي مي باشند که در کابل هي که تعداد زوج آنها زياد هر 25 زوج در يک گروه با نوار رنگي که دور آنها پيچده شده است دسته بندي مي شوند.
رنگ هاي اصلي عبارتند از : 1- سفيد 2- قرمز 3- مشکي 4- بنفش 5- زرد
و رنگ هاي فرعي 1- آبي 2- نارنجي 3- سبز 4- قهوه اي 5- طوسي هستند
که نحوه قرار گيري بدين شکل مي باشد

)سفيد،آبي)(سفيد،نارنجي)(سفيد،سبز)(سفيد،قهوه اي)(سفيد،طوسي)(قرمز،آبي)(قرمز،نارنجي)(قرمز،سبز)(قرمز،قهوهاي)(قرمز،طوسي)و الي آخر
نکته زوجهاي جفت شده به دورهم پيچيده شده اند و درعمليات کابل کشي بايد مراقب بود که زوج ها از جدا نشوند.


کابل کشي خطوط داخلي سانترال


بطور کلي خطوط داخلي سانترال به سه دسته تقسيم مي شوند
1)ديجيتال
2)آنالوگ
3)هابريد
کابل کشي جهت خطوط ديجيتال بايد 2 زوجي باشد يعني جهت راه اندازي هر خط ديجيتال 4 سيم لازم است معمولاًبراي راه اندازي خطوط داخلي دستگاه سانترال از خطوط ديجيتال استفاده مي شود.
خطوط آنالوگ داراي 2 سيم مي باشند که در سوراخ هاي وسط سوکت تلفن مي باشند که از خطوط آنالوگ براي راه اندازي فکس وتلفن هاي معمولي استفاده مي شود.
خطوط هايبريد داراي 2 سيم مي باشند که در سوراخ هاي کناري سوکت تلفن قرار مي گيرند براي استفاده از اين گونه خطوط تلفن هاي هايبريد نياز است.


نحوه نصب سانترال
براي نصب و راه اندازي دستگاه سانترال پس ا قرار گرفتن دستگاه در جاي ثابت که به دور از رطوبت و ضربه باشد مي بايست در مرحله اول خطوط شهري را به دستگاه متصل نمود.
نحوه سوکت زدن خطوط شهري همانند خطوط آنالوگ مي باشد يعني در سوراخ هاي مياني سوکت تلفن قرار مي گيرد محل نصب اين خطوط در دستگاه سانترال با عبارت (CO) نشان داده شده است
مرحله بعدي راه اندازي داخلي ها مي باشد حتماً بايد توجه داشت براي داخلي اول که با Hack01 نشان داده شده است حتماً بايد از خطوط ديجيتال و تلفن 7730 پاناسونيک جهت برنامه ريزي استفاده کرد براي راه اندازي داخلي بعدي مي توان از خطوط آنالوگ نيز استفاده نمود اما جهت بهره بردن داخلي هاي ديگر از امکانات تلفن پاناسونيک توصيه مي شود که از خطوط ديجيتال استفاده شود.
پس از نصب سوکت هاي خطوط داخلي به دستگاه سانترال ،دکمه دستگاه پاور دستگاه را مي زنيم پس از روشن شدن چراغ دستگاه و کنترل داخلي ها از داخلي 101 ياJack01 به دستگاه برنامه مي دهيم.