تاریخچه و مبانی تلفن

تلفن از نظر لغتي مرکب از دو کلمه يوناني، تله به معني دور و فون به معني صوت است تلفن بوسيله آقاي وينستون ساخته شده و از ???? استفاده از آن بعمل آمده است. تلفن از جهت تاريخ مقدم بر آنست ايرانيان در ??? سال قبل از ميلاد مسيح گروهي از مرداني که داراي صداي قوي بودند در بالاي ساختمان ميگماردند تا مطلب لازم را دهان به دهان بمقصدهاي منظور برسانند (نصب سانترال)

کشيشي در سال ???? ميلادي براي ارتباط اطاقهاي صومعه خويش چاره‌اي انديشيد نقشه خود را به آکادمي علوم فرانسه تسليم نمود و اظهار داشت که با اين وسيله ممکن است از فاصله ?? فرسنگ دو نفر با يکديگر صحبت نمايند.

در سال ???? ميلادي گروه زيادي از دانشمندان و مهندسين در راه تکميل تلفن و اختراع مسائل زحمت کشيدند و انواع مختلفي از تلفن ساخته شده مانند شيمياوي که طرحش بوسيله مون ريخته‌شد، تلفن بلوري بوسيله نيکولسون، تلفن با کندانسور نيمه هادي بوسيله رالک و جونسون، بالاخره تلفن حرارتي و … ولي هيچکدام از اين اختراعات مورد توجه مردم قرار نگرفت تا زماني که يک جوان آمريکايي قدم به ميدان نهاد و اين افتخار را نصيب خود کرد اين جوان الکساندر گراهامبل بود. که پس از خاتمه تحصيلات در سال ???? به کانادا رفت و از همان راه به اختراع تلفن موفق گرديد. روزي واتسون که يکي از همکاران گراهامبل بود در اطاق جداگانه برابر دستگاهي که بدست گراهامبل ساخته شده‌بود قرار گرفت و دستورهاي استاد خويش را به کار بست ناگهان از آن دستگاه صداي دوست خود را شنيد که مي‌گويد آقاي واتسون بياييد با شما کار دارم، وي فوراً از جاي برخاست بسوي اطاق بل دويد و فرياد زد صداي شما را شنيدم به اين ترتيب نخستين عبارت تلفني دنيا در روز دهم مارس ???? ميلادي برابر با دهم فروردين ماه ???? در شهر بوستون بر روي سيمي رويين از اطاقي به اطاق ديگر منتقل شد. تلفن اختراعي بل خيلي ساده بود و گفتگو با آن بايستي به تناوب صورت گيرد بعلت اينکه گوشي و ميکروفن آن بايد يک نفر سخن بگويد و ديگري گوش کند بعدها تلفن بسرعت زياد در تمام دنيا رايج گرديد و در حدود سال ???? به ايران وارد شد. البته اولين تلفن در تبريز مورد استفاده راه‌آهن قرار گرفت که بعدها بصورت شرکت تلفن در آمد که با شرکت زيمنس آلمان قرار داد بست که هم‌اکنون بصورت فعلي بنام وزارت پست و تلگراف و تلفن در آمده‌است.