سوالات متداول آیفون تصویری

اگر عیب در همه واحدها مشترک باشد احتمالا پنل مورد دارد که باید به نمایندگی مربوطه مراجعه نمایید

بعضی از پنل ها ولتاز ۱۲ولت(+-) باید داشته باشد در صورت قطع شدن بعضی قسمت ها کار نمی کند
از دستکاری اجزا داخلی پنل و مانیتور خودداری نمایید
سوالات خود را با ذکر مارک (نوع دستگاه؟ مدل ؟ چند واحده ؟ )انگلیسی وفارسی مطرح کنید .
درصورت مشاهده مطالب غیر علمی و عملی در این وبلاگ ما را از راهنمایی خود بی بهره نگذارید
آیفون تصویری | سوالات متداول آیفون تصویری روش تبدیل آیفون تصویری یک واحده به چند واحده به چه صورت می باشد؟

با استفاده از شستی اضافی وسویچر به تعداد واحد های جدید بشرط جوابگویی سیم کشی
آیفون تصویری | سوالات متداول آیفون تصویری روش تبدیل آیفون تصویری یک واحده مدل به چند واحده به چه صورت می باشدو مدلهای مشابه آن کدامند؟

باید شماره و نوع هرسیم مانیتور یا پنل را بدانید
آیفون تصویری | سوالات متداول آیفون تصویری روش روشن کردن لامپ سر دربازدن شاسی زنگ آیفون تصویری چگونه است؟

در بیشتر آیفون ها یک رله ۱۲ ولت بین سیم ۲و۳ قرار بدهید خروجی رله مانند کلید تک پل عمل میکند(قبل از نصب رله ۱۲ ولت باولتمتر بین سیم ۲و۳ را ولت گیری کنید حالت عادی۰وبا زدن زنگ ۱۲ باید شود )
آیفون تصویری | سوالات متداول آیفون تصویری روش روشن کردن لامپ سر در با ایستادن مهمان نزدیک آیفون تصویری چگونه است؟

استفاده از سنسور فتوسل دار در بالای پنل که با قرار گرفتن در زیر سنسور در شب لامپ روشن شود
آیفون تصویری | سوالات متداول آیفون تصویری روش وصل کردن زنگ قوی {دوم}برای آیفون تصویری چگونه است؟

برای ایفون یک طبقه مانندسوال ۳ است بجای لامپ زنگ قرار دهید
(ایراد :با روشن شدن مانیتور و تازمان روشن بودن ان زنگ فعال است)
آیفون تصویری | سوالات متداول آیفون تصویری مدل آیفون تصویری مشابه{مانیتور و پنل } برای جایگزینی بجای یکدیگر کدامند؟

بایدشماره و نوع هرسیم مانیتور یا پنل را بدانید
آیفون تصویری | سوالات متداول آیفون تصویری روش نصب دوربین جهت کنترل پارکینگ بر روی مانیتور معمولی رنگی و سیاه سفید چگونه است؟

بایدشماره و نوع هرسیم مانیتور یا پنل را بدانید
آیفون تصویری | سوالات متداول آیفون تصویری ولتاز و جریان خروجی برد تغدیه مانیتور چقدر است؟

در حالت عادی و هنگام روشن بودن مانیتور حدودا۱۴.۵ولت حداقل۱ آمپر
آیفون تصویری | سوالات متداول آیفون تصویری علت نشان ندادن تصویر در آیفون تصویری چیست ؟ البته مونیتور روشن میشود ولی تصویر درب منزل را نشان نمیدهد فقط یک صفحه خالی نشان می دهد؟

قطع بودن جامپر ۳و۴ سوکت حافظه ویا سیم مربوط به تصویر (نوع و مدل ؟)و.......
آیفون تصویری | سوالات متداول آیفون تصویری چرا تصویر مانیتور بعضی مواقع واضح نیست؟

چون پنل در محل جدید یا جایگزین صوتی نصب گردیده در آن مواقع آفتاب به آن می تابد پنل در طول روز نباید در معرض تابش مستقدم آفتاب باشد
آیفون تصویری | سوالات متداول آیفون تصویری مانیتور کوماکس خود به خود زنگ میزند؟(صدای رفت و بر گشت نداریم)( درب باز کن عمل نمیکند )( مانیتور دایم روشن است )

سوکت را از پشت مانیتور جدا کنید اگر عیب ادامه داشت مانیتور معیوب است
سوکت پشت مانیتور وصل کنید سوکت را از پشت پنل جدا کنید اگر عیب ادامه داشت سیمکشی اتصالی دارد ( ۱قرمز و۲ آبی ) و اگر صدای زنگ قطع شد پنل معیوب است
آیفون تصویری | سوالات متداول آیفون تصویری مانیتور کوماکس دایم روشن است ؟

سوکت را از پشت مانیتور جدا کنید اگر عیب ادامه داشت مانیتور معیوب است
سوکت پشت مانیتور وصل کنید سوکت را از پشت پنل جدا کنید اگر عیب ادامه داشت سیمکشی اتصالی دارد ( ۱قرمز و۲ آبی )با(قرمز۱و۳زرد)و اگر صدای زنگ قطع شد پنل معیوب است