افزایش رتبه نسخه موبایل سایت در موتورهای جستجو

مرکز تحقيقات سئو يک تحقيق جديد درباره رتبه بندي کليک هاي وردي به سايت از گوگل ارائه داده است. در اين تحقيق رتبه بندي در جستجو با موبايل و جستجوي در رايانه مورد بررسي قرار گرفته است.
اين بررسي که در يک بازه زماني ?? روزه و در بين دو ميليون کاربر انجام شده است، نشان ميدهد که در جستجو هاي انجام شده با موبايل اگر در رتبه اول نباشيد ميزان CTR شما به اندازه چشمگيري کاهش پيدا ميکند.
در جستجوهايي که با موبايل انجام ميشود، اگر شما در رتبه اول باشيد ميزان %???? از کليک ها از شما خواهد بود و اگر در رتبه دوم باشيد به ميزان %??? ! يعني اگر رتبه اول باشيد، بيشتر از ? برابر نسبت به رتبه دوم کليک خور و ورودي از موتورهاي جستجو خواهيد داشت.
اما در جستجوها توسط رايانه اين ميزان اختلاف کمتر است. يعني رتبه اول %???? کليک دريافت ميکند و رتبه دوم %???? کليک خواهد داشت. پس ميزان اختلاف رتبه اول و دوم در جستجوهاي رايانه ايي کمتر از جستجوهاي موبايلي است.
در ضمن نکته مهم ديگري که از اين تحقيق مي توان يافت، بالاتر بودن تعداد کليک رتبه اول در جستجو با موبايل نسبت به جستجو با کامپيوتر است. يعني ????% نسبت به ????% .البته توجه داشته باشيم که کلا تعداد جستجو با کامپيوتر خيلي بيشتر از جستجو با موبايل است ولي اين ميزان نيز در حال کاهش هست و با معرفي روزانه چندين گوشي هوشمند و فراگير شدن آن ها، ميزان جستجو با موبايل نيز در حال افزايش است.
شايد بشود يکي از دلايل مهم اين امر را کوچک بودن صفحه موبايل نسبت به کامپيوتر و در نتيجه نياز به اسکرول صفحه و در نتيجه کم حوصله کردن کاربر براي رفتن به گزينه ها بعدي دانست. (البته اين نظر شخصيه من هست و در نتايج تحقيق قيد نشده!)
حالا اين مورد را اطلاع رساني کرديم که اگه براي سئو سايت در جستجو با رايانه تلاش بي وقفه اي داريد، براي بهينه سازي نسخه موبايل و افزايش رتبه سايت در جستجو با موبايل زحمت بيشتري بکشيد. چون اونجا فقط بايد اول باشيد!