چگونه با همسرانمان بنگريم

1- برای آینده‌تان برنامه‌ریزی کنید.
2- بدون اجازه شوهرتان چیزی از کسی قرض نگیرید.
3- عوامل بزرگ مخرب عشق برا ي زوجين عبارتنداز:
- خشم و انزجار - تکبر و خودبینی - حسادت
- خودخواهی - اکراه و بی‌میلی - غرور و خودپسندی
4- گاهی مقابل هم بنشینید و در سکوت به چشم‌های هم‌ خیره شوید.
5 – هرگز با كلمات و جملات زشت و ركيك چه در حضور ديگران و چه در خلوت ، هم ديگر را مورد خطاب قرار ندهيد .
6- شب‌ها به ‌آرامی با هم صحبت کنید و هرگز هم ديگر را باز خواست نكنيد.
7- هیچ‌گاه چیزی را که از او می‌خواهید از راه نادرست به دست نیاورید.
8- خانواده هاي يكديگر را محترم بشماريد و جبهه گيري در مقابل آنان نكنيم .
9- رازدار یکدیگر باشید.
10- همیشه همسرتان را تکیه‌گا‌هتان بدانید.
11- به او یادآوری کنید که همیشه به جای گفتن «مال من» بگوید «مال ما».
12- در صورتی که گاهی اوقات سر و وضع آشفته‌ای داشت هرگز او را به تمسخر نگیرد و او را تهديد به چيزي نكنيد .
13- قبل از اينكه همسرتان در خواستي از شما بكند ،سعي كنيد بفهميد همسرتان چه مي خواهد و برايش فراهم كنيد البته در صورت امكان .
14- هنر مذاکره کردن را بیاموزید چون این کار کلیدی برای گشودن درهای عشقی دیرپاست و خواسته هاي خود بخوبي با بيان ساده و زيبا براي همسرتان عنوان كنيد .
15- کارهایتان را به‌طور مشترک بین هم تقسیم کنید تا لحظات بیشتری در کنار هم باشید.
16- سعی کنید همیشه در مقابل اشتباهی که مرتکب شده‌اید به او بگویید: «متأسفم»
17- با هدایای کوچک و ارزنده به مناسبت هاي خاص او را هیجان‌زده و غافلگیر نمایید.
18- او را در جمع دوستانتان بهترین همسر دنیا معرفی کنید.
19- به همسرتان به چشم هدیه‌ای مخصوص از جانب خداوند نگاه کنید، چون واقعاً هم‌ همین‌طور است.
20 – توجه داشته باشيد كه همسرتان آرزو دارد (شما اورا در چشم و قلبتان ببينيد نه فقط در قلبتان)
منبع: سایت آفتاب