چگونه برنامه بازاریابی اینترنتی خود را ارائه دهیم؟

سرمايه گذاران و مديران به دنبال راهي هستند که بتوانند از آن سود بيشتري کنند، براي همين آنها بيشتر دنبال رفع نيازهاي مهندسي و خلاقيت هستند اما متوجه اين مساله نيستند که تمامي اينها نيازمند يک برنامه بازاريابي اينترنتي مي باشند چون اگر آنها نتوانند وب سايت خود را به درستي تبليغ کنند هيچگاه نمي توانند محصولات خود را به مشتريان بفروشند. اما شما به عنوان يک متخصص بازاريابي اينترنتي و سئو به جاي اينکه نمودارها و نتيجه هاي کار به صورت کلي ارائه دهيد، بهتر است آنها را تک تک و در قالب يک برنامه جداگانه ارائه دهيد يعني سئو، شبکه هاي اجتماعي و غيره. در نمودار شما بايد ميزان ورودي مشتريان جديد و ورود مجدد آنها کاملا بيان شود که شما چقدر در اين زمينه توانسته ايد پيشرفت داشته باشيد. بازاريابي در اينستاگرام

دقت داشته باشيد که اين ها، راه هاي ورودي و ارگانيک از سايت مي باشند، البته راه اصلي ورودي ارگانيک وب سايت همان جستجوي کلمه کليدي است که تلاش شما بيشتر در اين زمينه باشد.شما بايد با چگالي کلمات کليدي و سئو درون صفحه نيز آشنا باشيد. اگر مدير مجموعه ميزان ورودي ارگانيک وب سايت را مشاهده نمايند که داراي پيشرفت مي باشد، سرمايه خود را بيشتر در اين سمت قرار مي دهند چونکه با کمترين هزينه ميتوان مشتريان جديدي بدست آورد. مي توان الان گفت که شما به عنوان بازارياب اينترنتي توانسته ايد با زبان مدير خود که همان مالي است، صحبت کنيد.

مرحله بعدي قانع کردن سرمايه گذار و مديران، تبديل تمامي اين برنامه ها به گونه اي است که در مشتري و بازديد کننده يک حس ايجاد کند. شما حس خريدي را در مشتري ايجاد کرده ايد را به سرمايه گذار نشان داده ايد و توانسته ايد او را قانع کنيد اما اين نکته را مي دانيد که اگر فقط حس خريد ايجاد کنيد، بازديد کننده بعد از يک مدتي وب سايت شما را ترک خواهد کرد. آنها مي خواهند که فروشگاه شما برايشان مفيد باشد و غير از محصول براي فروش، خدمات ديگري نيز ارائه دهد. پس بايد با زبان مشتري هم همگام باشيد.

يکي از روش هايي که شما به عنوان بازارياب اينترنتي مي توانيد مدير مجموعه را قانع کنيد که تشويق به جستجوي ارگانيک و براساس کلمات کليدي شود، اين است که تمامي هزينه هاي مربوط به تبليغات را به مديرمجموعه خود ارائه دهيد براي مثال اگروب سايت شما در خصوص خدمات سئو مي باشد بجاي اينکه هزينه گزافي براي تبليغ بدهيد، ميتوانيد اين هزينه را برروي کلمه کليدي و توليد محتوا سرمايه گذاري کنيد چونکه کم هزينه مي باشد و همچنين مي توانيد با يک برنامه ريزي زماني مناسب به نتيجه دلخواه خود برسيد. وقتي مدير متوجه شود که طبق برنامه پيشنهادي توانسته ايد ميزان بازخورد و گردش مالي وب سايت را بالا ببريد، او نه تنها از اين مساله خشنود مي شود بلکه سرمايه و نيروي انساني بيشتري در اختيار شما قرار مي دهد.

ورودي ارگانيک يکي از چند کانال اصلي تبليغات اينترنتي است، شما بايد تک تک مديران خود را قانع کنيد که هر کانال يک گردش مالي مناسب براي شما دارد حالا بعد ازاينکه ورودي ارگانيک يا همان سئو را توانسته ايد به خوبي انجام دهيد سراغ کانال بعدي که شبکه هاي اجتماعي است برويد که براي اينکار ابزارهاي رايگان شبکه هاي اجتماعي وجود دارد. شما به اين روش توانسته ايد با مديرمجموعه خود صحبت کنيد و نيازي به مترجم بين خودتان نيست. زبان مشترک بين شما همان زبان مالي است.
سئوکار