چگالی کلمات کلیدی

چگالي کلمات کليدي يکي از معيارهايي است که در بهينه سازي موتور جستجو جهت بررسي اينکه صفحه موررد نظر راجع به چه چيزي است استفاده مي شود. چگالي کلمات کليدي يک صفحه، درصد کلمات کليدي به باقي کلمات در يک صفحه وب تعريف مي شود. در موتورهاي جستجوي اوليه، چگالي کلمات کليدي به عنوان مهمترين عامل جهت مشخص کردن رتبه يک صفحه استفاده مي شد ولي در حال حاضر اين معيار از اهميت کمتري برخوردار است زيرا داشتن چگالي زياد کلمات کليدي باعث جريمه شدن توسط موتورهاي جستجو مخصوصا گوگل خواهد شد و سايت به عنوان اسپمر معرفي مي شود. افزايش رتبه سايت

چگالي کلمات کليدي

نحوه محاسبه چگالي کلمات کليدي
فرمولي محاسبه چگالي کلمات کليدي در يک صفحه جهت بهينه سازي موتور جستجو عبارت است از:
Nkr / Tkn ) * 100
Nkr: تعداد دفعات تکرار يک کلمه کليدي
Tkn: تعداد کل کلمات در صفحه مورد نظر
خروجي فرمول بالا چگالي کلمات کليدي را محاسبه مي نمايد. براي مثال چنانچه يک کلمه کليدي 5 مرتبه در صفحه اي که حاوي 100 کلمه است بکار رود، چگالي اين کلمه 5% مي باشد. چنانچه چگالي يک کلمه بسيار پايين باشد، موتورهاي جستجو اهميت زيادي به آن نخواهند داد و اگر چگالي خيلي بالا باشد، موتورهاي جستجو ممکن است سايت شما را به عنوان اسپمر در نظر بگيرند. در صورت وقوع اين اتفاق، موتورهاي جستجو صفحه مورد نظر را جريمه نموده و جايگاه آن صفحه در نزد موتورهاي جستجو به شدت افت مي کند.

نحوه محاسبه چگالي عبارت کليدي
فرمولي محاسبه چگالي عبارت کليدي در يک صفحه جهت بهينه سازي موتور جستجوعبارت است از:

Nkr * Nwp / Tkn ) * 100)


Nkr: تعداد دفعات تکرار يک کلمه کليدي

Nwp: تعداد کلمات در عبارت

Tkn: تعداد کل کلمات در صفحه مورد نظر

خروجي فرمول بالا چگالي عبارت کليدي را مشخص مي نمايد. به عنوان مثال اگر يک عبارت از 3 کلمه کليدي تشکيل شده باشد و اين سه کلمه 4 دفعه تکرار شده باشد و مجموع کل کلمات 400 عدد باشد چگالي عبارت کليدي برابر است با 3 درصد.

بهترين چگالي کلمات کليدي
درصد بهينه براي چگالي کلمات کليدي ما بين 1 تا 3 درصد در هر صفحه است . نکته اي که مي بايست به آن توجه نماييد اين است که چگالي کلمات کليدي تنها يکي از معيارهايي است که موتورهاي جستجو جهت مشخص نمودن جايگاه يک صفحه استفاده مي نمايند.

محل قرار گيري کلمات کليدي
هر چه کلمه يا عبارت کليدي سايت شما به اوايل متن يک صفحه نزديکتر باشد، مورد توجه بيشتر موتورهاي جستجو قرار مي گيرد. فرض کنيد که يک صفحه وب داريد که داراي متني با 1000 کاراکتر است، حال در صورتيکه بتوانيد از تعداد بيشتري از کلمات کليدي خود در 300 کاراکتر اوليه متن استفاده نماييد بسيار سودمند تر از اين خواهد بود که در اواخر متن استفاده نماييد.
سئوکار