آیفون تصویری و معضلات آن

امروزه به تعداد طرفداران آیفون تصویری افزوده می شود اما این نکات را باید دانست که هر آیفون تصویری با هر امکانات مورد اشکال قرار می گیرد .
این اشکالات نه اینکه به طور مطلق از آیفون تصویری باشد نه! بلکه امکان دارد این مشکلات از نوع سیم کشی و یا نوسانات برق و یا عواملی که نیروی انسانی در آن دست دارند پیش آید .
بنا به درخواست مشتریان گرامی و تعدد این نوع مشکلات لازم دانستم تا این موارد را در مورد آیفون تصویری به اطلاعتان برسانم.

1-کد را اشتباه وارد نمودن
با توجه به اینکه تمامی آیفون های تصویری باید کد دهی شوند این امکان وجود دارد که کد را اشتباه و یا بر طبق راهنما وارد نکرده باشید برای این کار باید به دفترچه راهنما مراجعه نمایید.

2-امکان اینکه صدا شنیده نشود.
این امر در ارتباط داخلی وجود دارد ممکن است واحد هایی با یکدیگر در حال گفت و گو باشند ودیگر واحد ها نتوانند ارتباط برقرار نمایند و یا صدا شنیده نشود.

3-امکان تار دیده شدن تصویر
این مورد اگر برای تمامی واحد ها اتفاق بیفتد ممکن است از پنل باشد و اگر به این صورت نبود برای رفع این مشکل با کارشناسانی که در زمینه ی آیفون تصویری تخصص دارند تماس بگیرید

4-امکان تداخل زنگ
این امر در مواقعی به وجود می آید که کد مربوط به واحد را برای تمام واحد ها یکسان وارد کرده باشید این موضوع باعث می شود که تداخل زنگ ایجاد شود و این موضوع هیچ ارتباطی به خرابی آیفون تصویری ندارد.