بهینه سازی موتور جستجو: مفاهیم آنالیز فنی

در اين تحقيق بر اساس يکسري مقالات، مطالعات و راهنمايي ها برخي از مفاهيم بهينه سازي موتور جستجو آورده شده است. محقيق معتقد هستند بهينه سازي موتور جستجو فرآيندي است که هيچ وقت تمام نمي شود و تکنيک هاي زيادي براي بهتر کردن رتبه سايت وجود دارد ولي پياده سازي همه آنها مشکل است. :

تکنيک هايي که در اين تحقيق براي بهينه سازي سايت عنوان شده است عبارتند از:

افزايش لينک هاي خارجي
تغيير اسم فايل ها
لينک يک طرفه
کلمات کليدي
استفاده از Meta Tag
استفاده صحيح از عنوان
استفاده از robots.txt
بهينه سازي محتوا
سئوکار