پنج تصور غلط انتخاب کلمات کلیدی و تاثیر آن در سئو سایت

در برخي مواقع اشتباهات فرواني در انتخاب کلمات کليدي وب سايت وجود دارد. اشتباهات رايج در انتخاب اين کلمات در اين مطلب معرفي شده است.
يکي از مواردي که در مورد سئو سايت به اشتباه برداشت مي شود، کلمات کليدي است. لورا هوگان رئيس تيم تحقيق ريکمديا توانست به پنج مورد تصور غلط در مورد کلمات کليدي دست پيدا کند. اين تصورات غلط که متاسفانه اغلب هم توسط متخصصان سئو استفاده ميشود، هيچ گونه تاثيري در سئو سايت ندارند. اما اين پنج مورد تصور و داستان خيالي چيست؟

جستجوي کلمات کليدي
1. کلمات کليدي مرتبط بعد از مدتي کارايي خود را از دست مي دهند
مي توان گفت اين يکي از اشتباهات رايج بين متخصصان سئو و توليد کنندگان محتوا مي باشد. در واقع ارتباط با وبسايت از طريق کلمات کليدي است. البته ممکن است به دليل رقابت شديدي که بين وبسايت ها امروزه وجود دارد، رتبه وبسايت شما در آن کلمه کليدي کاهش پيدا کند اما هيچگاه جايگاه آن از بين نمي رود. براي اينکه بتوانيد جايگاه کلمه کليدي را سئو سايت حفظ نماييد، بهتر است که بين مقالات و صفحات از طريق لينک برروي کلمات کليدي، ارتباط برقرار کنيد.

2. جستجوي کلمات کليدي يک کار بيهوده و تلف کردن زمان است
براساس بررسي هاي انجام شده توسط برندواچ، در هر ثانيه حدود 40هزار واژه در گوگل مورد جستجو قرار مي گيرند. براي همين يکي از مهمترين نکته ها و مرحله اي شما قبل از ايجاد يک وبسايت و مخصوصا فروشگاه اينترنتي بايد انجام دهيد اين است که بايد کلمات کليدي که بيشترين جستجو را دارند و باعث افزايش سئو سايت شما مي گردند را پيدا کنيد. متاسفانه اين مرحله توسط بيشتر طراحان و متخصصان سئو ناديده گرفته مي شود.

3. فقط برروي کلمات کليدي با بيشترين جستجو تاکيد گردد
يکي ديگر از اشتباهاتي که در خصوص جستجوي کلمات کليدي مرتبط انجام مي شود اين است که متخصصان سئو بيشتر بروي کلمات کليدي تاکيد مي کنند که داراي جستجوي بالاتري هستند. اين نکته را بايد بدانيد که هرچه کلمات کليدي شما حالت عمومي تر و جستجوي بالاتري داشته باشد، شما به فعاليت بيشتري نياز داريد تا بتوانيد آن را در صفحه اول نتايج گوگل نشان دهيد. سعي کنيد که تمامي کلمات کليدي که حتي جستجوي کمتري هم دارند را در سايت خود قرار دهيد بعد با تکنيک هايي مانند محتوا و تگها مرتبط در آن کلمه کليدي در صفحه اول باشيد. با اين روش سئوسايت خود را سريعتر افزايش ميدهيد.چون شما در سايت خود کلمات کليدي عمومي هم به کار برده ايد و گوگل آنها را سريعتر از بقيه ايندکس ميکند.

4. به کار نبردن تگ توضيحات

گوگل بيان کرده است که ديگر تگ کلمه کليدي در جستجو هيچ تاثيري ندارد و به جاي آن از تگ توضيحات استفاده مي کند. در اين متاتگ شما در يک پاراگراف به گوگل توضيح مي دهيد که صفحه وبسايت شما در خصوص چيست و اگر اين توضيح با متن اصلي صفحه در ارتباط نباشد، وبسايت شما مورد جريمه گوگل واقع ميشود و تاثير بدي در سئو سايت شما خواهد داشت.

زماني که شما دنبال مساله اي خاصي هستيد، کلمه کليدي مرتبط با آن را تايپ مي کنيد. گوگل بسته به کلمه کليدي شما ليستي از وبسايت ها همراه با توضيحاتي که شما نوشته ايد نشان مي دهد. اين کاربر است که با خواندن توضيحات تصميم ميگيرد وبسايت شما را باز کند يا خير.

5. به کارنبردن کلمه کليدي در آدرس بار صفحه
اگر فکر مي کنيد که آدرس بار صفحه هيچ گونه بهينه سازي نياز ندارد، بايد بگوييم که سخت در اشتباه هستيد.چونکه يکي از مهمترين مکانهاي موثر در سئوسايت همين آدرس بار است. البته توصيه ميشود که آدرس بار را حتما به انگليسي بنويسيد ولي بايد از کلمات کليدي مرتبط و به انگليسي داخل آن کنيد. چونکه با اين آدرس بار و کلمات کليدي داخل آن است شما مي توانيد ارتباط بين صفحات و وبسايتها برقرار کنيد و همچنين لينک شما بايد توسط گوگل و کابران قابل خوانا باشد تا باعث افزايش سئو سايت شما شود.

يکي از مواردي که در مورد سئو سايت به اشتباه برداشت مي شود، کلمات کليدي است. لورا هوگان رئيس تيم تحقيق ريکمديا توانست به پنج مورد تصور غلط در مورد کلمات کليدي دست پيدا کند. اين تصورات غلط که متاسفانه اغلب هم توسط متخصصان سئو استفاده ميشود، هيچ گونه تاثيري در سئو سايت ندارند. اما اين پنج مورد تصور و داستان خيالي چيست؟

1. کلمات کليدي مرتبط بعد از مدتي کارايي خود را از دست مي دهند
مي توان گفت اين يکي از اشتباهات رايج بين متخصصان سئو و توليد کنندگان محتوا مي باشد. در واقع ارتباط با وبسايت از طريق کلمات کليدي است. البته ممکن است به دليل رقابت شديدي که بين وبسايت ها امروزه وجود دارد، رتبه وبسايت شما در آن کلمه کليدي کاهش پيدا کند اما هيچگاه جايگاه آن از بين نمي رود. براي اينکه بتوانيد جايگاه کلمه کليدي را سئو سايت حفظ نماييد، بهتر است که بين مقالات و صفحات از طريق لينک برروي کلمات کليدي، ارتباط برقرار کنيد.

2. جستجوي کلمات کليدي يک کار بيهوده و تلف کردن زمان است
براساس بررسي هاي انجام شده توسط برندواچ، در هر ثانيه حدود 40هزار واژه در گوگل مورد جستجو قرار مي گيرند. براي همين يکي از مهمترين نکته ها و مرحله اي شما قبل از ايجاد يک وبسايت و مخصوصا فروشگاه اينترنتي بايد انجام دهيد اين است که بايد کلمات کليدي که بيشترين جستجو را دارند و باعث افزايش سئو سايت شما ميگردند را پيدا کنيد. متاسفانه اين مرحله توسط بيشتر طراحان و متخصصان سئو ناديده گرفته مي شود.

3. فقط برروي کلمات کليدي با بيشترين جستجو تاکيد گردد
يکي ديگر از اشتباهاتي که در خصوص جستجوي کلمات کليدي مرتبط انجام مي شود اين است که متخصصان سئو بيشتر بروي کلمات کليدي تاکيد مي کنند که داراي جستجوي بالاتري هستند. اين نکته را بايد بدانيد که هرچه کلمات کليدي شما حالت عمومي تر و جستجوي بالاتري داشته باشد، شما به فعاليت بيشتري نياز داريد تا بتوانيد آن را در صفحه اول نتايج گوگل نشان دهيد. سعي کنيد که تمامي کلمات کليدي که حتي جستجوي کمتري هم دارند را در سايت خود قرار دهيد بعد با تکنيک هايي مانند محتوا و تگها مرتبط در آن کلمه کليدي در صفحه اول باشيد. با اين روش سئوسايت خود را سريعتر افزايش ميدهيد.چون شما در سايت خود کلمات کليدي عمومي هم به کار برده ايد و گوگل آنها را سريعتر از بقيه ايندکس ميکند.

4. به کار نبردن تگ توضيحات
گوگل بيان کرده است که ديگر تگ کلمه کليدي در جستجو هيچ تاثيري ندارد و به جاي آن از تگ توضيحات استفاده مي کند. در اين متاتگ شما در يک پاراگراف به گوگل توضيح مي دهيد که صفحه وبسايت شما در خصوص چيست و اگر اين توضيح با متن اصلي صفحه در ارتباط نباشد، وبسايت شما مورد جريمه گوگل واقع ميشود و تاثير بدي در سئو سايت شما خواهد داشت.
زماني که شما دنبال مساله اي خاصي هستيد، کلمه کليدي مرتبط با آن را تايپ مي کنيد. گوگل بسته به کلمه کليدي شما ليستي از وبسايت ها همراه با توضيحاتي که شما نوشته ايد نشان مي دهد. اين کاربر است که با خواندن توضيحات تصميم ميگيرد وبسايت شما را باز کند يا خير.

5. به کارنبردن کلمه کليدي در آدرس بار صفحه
اگر فکر مي کنيد که آدرس بار صفحه هيچ گونه بهينه سازي نياز ندارد، بايد بگوييم که سخت در اشتباه هستيد.چونکه يکي از مهمترين مکانهاي موثر در سئوسايت همين آدرس بار است. البته توصيه ميشود که آدرس بار را حتما به انگليسي بنويسيد ولي بايد از کلمات کليدي مرتبط و به انگليسي داخل آن کنيد. چونکه با اين آدرس بار و کلمات کليدي داخل آن است شما مي توانيد ارتباط بين صفحات و وبسايتها برقرار کنيد و همچنين لينک شما بايد توسط گوگل و کابران قابل خوانا باشد تا باعث افزايش سئو سايت شما شود.گ
سئوکار