آشنایی با اصطلاحات وب سایت ها

HTML چيست ؟
HTML برگرفته از حروف اول Hyper Text Markup Language ( زبان کد گذاري ابر متن ) ميباشد HTML را "اچ تي ام ال" و يا اچتمل بخوانيد.

زمانيکه شما داخل صفحات يک وب سايت مي گرديد اجزاي گوناگوني را مي بينيد که تمام آنها در يک چيز مشترک هستند و آن زبان يا کدي است که آنها را توليد مي کند که اين زبان HyperText Markup Language يا همان HTML مي باشد.
به تعريفي ديگر HTML در واقع زبان ساخت صفحات وب مي باشد . اين صفحات مي تواند حاوي متنهاي آرايش شده ، Link ، تصاوير ، جدول ، Plug – in و ... باشند. طراحي وب سايت حرفه اي

Hyper : متضاد نوشته هاي خطي( Linear ) است ، اگر شما با زبانهاي برنامه نويسي کامپيوتر آشنايي داشته باشيد مانند ويژوال بيسيک ميبينيد که بايد کدها را خط به خط بنويسيد و تا يک خط اجرا نشود بعدي خوانده نمي شود، يعني آنها را بايد به ترتيب بنويسيد تا برنامه اجرا شود ولي HTML اينگونه نيست و الگوي خطي ندارد شما هر کدي را مي توانيد هر جا که بخواهيد بنويسيد.

Text : به همان متني مي گويند که مي نويسيد تا در مرورگر نشان داده شود.

Markup : عملي است که مرورگر برايتان انجام ميدهد يعني يک متن ساده مي نويسيد ولي جور ديگري نمايش داده مي شود.

Language : اين هم يک نوع زبان و بايد يک چيزي پيدا کرد تا به حرف L بخوره ديگه

يک فايل HTML فايلي از نوع Text ميباشد که متشکل از markup tag ها ميباشد.
(مرورگر يا Browser از روي markup tag ها مي فهمد که چگونه بايد صفحه را نمايش بدهد.)

يک فايل HTML بايد داراي انشعاب htm و يا html باشد.
غلب مرورگرها هر دو نوع انشعاب را به خوبي ميشناسند ولي ترجيحا به هنگام ذخيره فايلهاي اچتمل از html استفاده کنيد.( استفاده از انشعابهاي سه حرفي مانند htm مربوط به قديم و سيستم عاملهائي چون DOS بودند.)

نکته: وظيفه اصلي تگ هاي اچتمل ( Markup tags ) بيان چگونگي نمايش اطلاعات ميباشد.
 ميکرورايانه