آنالیز تکنیک های بهینه سازی موتور جستجو

اين پژوهش استراتژي بهينه سازي شرکت هاي گوگل و مايکروسافت را بررسي و توضيح داده است و موردي که جهت مطالعه و آناليز قرار داده است، استراتژي هاي مربوط به شرکت مايکروسافت است. مهمترين معيارها براي بهينه سازي موتور جستجو از نظر محقق عبارتند از:

اضافه کردن Allow يا DisAllow به نقشه سايت
اضافه کردن URL به نقشه سايت
اضافه کردن نقشه سايت به robots.txt
استفاده از ابزارهاي آناليز جهت crawl

بهينه سازي موتور جستجو جهت افزايش بهبود رويت وب سايت
در اين تحقيق محققين عواملي که در افزايش رتبه سايت تاثير دارند را به 3 سه بخش تقسيم بندي مي کنند:
شرکت هاي دارنده موتور جستجو: جستجوکنندگان در صفحات موتورهاي جستجو يک پرس و جو را اجرا مي کنند سپس نتيجه آن در صفحه نتايج موتور جستجو نمايش داده مي شود.
وب مسترها و شرکت هاي بهينه سازي موتور جستجو: شرکت هايي که با استفاده از يکسري ابزار و مهارت ها تلاش مي کنند رتبه وب سايت ها را در صفحه نتايج موتور جستجو افزايش دهند. افزايش رتبه سايت
جستجو کنندگان در موتورهاي جستجو: افرادي هستند که در موتورهاي جستجو بدنبال يافتن اطلاعات مورد نظرشان هستند.
محققين معتقد هستند افرادي که فعاليت بهينه سازي را انجام مي دهند مي بايست از آخرين تغييرات الگوريتم ها ي موتورهاي جستجو مطلع باشند و عواملي که باعث مي شود ترافيک سايت افزايش پيدا نمايد را بخوبي بشناسند و همچنين از کلماتي که کاربران نهايي بدنبال آن مي گردند نيز آگاهي داشته باشند و بعبارتي ديگر مي بايست اطلاعات خود را در سه دسته بندي بالا هميشه بروز نگه دارند.
سئوکار