مشکلات اصلی پنل تصویری

منبع تغذیه:
تبدیل ولتاژبرق شهر با ترانسفورمر.پل دیود و خازن مربوطه به ولتاژDC انجام می شود.آی سی سوئیچینگ پالسهایی از خود تولید می نماید که از طریق ترانزیستورماس فت تقویت می شود و از آن از طریق ترانسفورمر ولتاژ آن کاهش می یابد.
نمونه ولتاژ خروجی توسط آی سی ایتو کویلر به آی سی سوئیچینگ فرستاده می شود تا براساس آن پالسهارا هماهنگ با ولتاژ خرجی در مقدار 14 ولت ثابت باقی می ماند.
چنانچه در اثر نووسان برق ولتاژ ورودی افزایش پیدا می کند به ترتیب فیوز و ریستور دیود های پل و خازن و در نهایت ممکن است باعث سوختن ترانزیستور و آی سی سوئیچینگ شود.
در بعضی موارد با توجه به سیم کشی ها و جریانات بیش از حد ممکن است دیود خروجی نیز از کار بیفتد.

ماژول تصویر:
عمل تقویت سیگنال تصویر توسط ترانزیستور ورودی انجام می شود.با این حال اگر در هنگام نصب سیم شماره 4 به ولتاژ تغذیه متصل شود این ترانزیستور می سوزد.
ولتاژهای ترانس ولتاژ را می توانید در کانر دیود مربوط کنترل نماید.گر ولتاژ بالای 650 باشد به احتمال قوی سوخته است و اگر کمتر باشد باعث تاری و ماتی تصویر می شود که ایراد می تواند از ترانس یا ترانزیستور های راه انداز آن باشد.

برد صوت:
صدای میکروفن با دو ترانزیستور تقویت می شود و بر روی سیم شماره 1 قرار میگیرد.صدای پنل هم از این سیم گرفته شده است و با ترانزیستور مربوط به خود تقویت می شود.در صورت فرمان زنگ در سیم شماره یک تایمر مربوطه صدای زنگ را برای مدت مشخصی به تقویت کننده و گوشی متصل می نماید تایمر دیگر نیز برای 90 ثانیه ماژول تصویر را روشن نگاه می دارد هردو تایمر توسط آی سی 4069 ساخته شده اند.