درباره مرغ مگس خوار

دليل نام گذاري الگوريتم جديد گوگل به مرغ مگس خوار از طرف گوگل اينگونه اعلام شده است که اين پرنده دقيق و سريع است. دقت و سرعت دو عاملي است که در سيستم هاي هوشمند همواره در تناقض با هم قراردارند و هميشه در يک سيستم هوشمند بايد يکي را فداي ديگري کرد.

مرغ مگس خوار کوچکترين پرنده دنيا است. بال هاي اين پرنده در هر ثانيه 70 بار به هم مي خورند و در حالت عادي هرگز نمي توان بال زدن پرنده را مشاهده کرد، بالهاي اين پرنده در زمان شيرجه زدن در هر ثانيه 200 بار به هم مي خورند.اين پرنده مي تواند با سرعت 30 مايل در ساعت پرواز کند و اين توانائي را دارد که در زمان پرواز در يک نقطه ثابت بماند و يا حتي به سمت عقب حرکت کند.

مرغ مگس خوار کوچکترين پرنده جهان است. مغز اين پرنده %?/? وزن بدنش را تشکيل مي دهد. اين پرنده داراي هوش سرشاري است. شنوايي او بسيار بهتر از انسان است. اين پرنده فاصله هاي دور را بهتر از انسان مي بيند. مرغ مگس خوار حس بويايي ندارد و از زبانش براي خوردن شهد گل ها استفاده مي کند.قلبش بيش از ???? بار در دقيقه مي زند و% ?/? وزن بدنش را تشکيل مي دهد.سوخت و ساز اين حيوان ??? برابر متابوليزم فيل است.از آن جايي که پاي اينپرنده بسيار ضعيف است،ترجيح مي دهد بيشتر پرواز کند.طول اين پرنده به طور متوسط ?/? سانتي متر و وزنش بين ? و ?? گرم مي باشد.نوع مونث اين پرنده بزرگتر از نوع مذکرش است.جوجه هاي اين مرغ تا مدتي قادر به پرواز نيستند.عمراين حيوان حدود ? سال است. بال هاي اين پرنده در هر ثانيه ?? بار به هم مي خورند، اما به هنگام شيرجه در هر ثانيه ??? بار به هم مي خورند.اين پرنده قادر است ?? مايل در ساعت پرواز کند و به هنگام پرواز در يک نقطه ثابت بماند و يا حتي عقب عقب برود.

Search Algorithm اصلا چيست؟
يک اصطلاح فني براي موتور جستجوي گوگل است که بر اساس آن سعي مي شود نتيجه مورد نظر شما از ميان ميليارد ها صفحه وب در سراسر جهان استخراج و بهترين نتيجه پيش روي شما قرار گيرد.

اما مرغ مگس خوار “Hummingbird” !
اين نام الگوريتم جستجوي جديد است که گوگل از آن استفاده ميکند و معتقد است نتايج بهتري را در اختيار ما قرار ميدهد. دليل استفاده از نام مرغ مگس خوار در چابکي? دقت و عکس العمل سريع آن بوده و بهتر است بدانيد اين الگوريتم از يک ماه پيش کار خود را آغاز کرده است.

پس PageRank کارش تمام است ؟
نه? پيج رنک تاثير کمي دارد اما باز هم در بين صدها فاکتور مختلف در حال متمايز کردن وب سايت هاي خوب و بد است. اما در حال حاضر Hummingbird فرمانده است. مرغ مگس خوار علاوه بر استفاده از تجربيات PageRank، به لينک هاي با ارزش و کلمات کليدي در يک صفحه اهميت مي‌دهد.

چه زماني آخرين باري بوده است که گوگل الگوريتم خود را به اين شکل جايگزين کرده است؟
گوگل سخت تلاش کرد تا آخرين باري که تغييرات عمده‌اي مانند اين روي داد را به ياد آورد. در سال ????، به روز رساني کافئين تغييري بزرگ بود. اما آن نيز تغييري بيشتر براي کمک به گوگل براي بهبود جمع‌آوري اطلاعات (شاخص‌گذاري) بود تا مرتب‌سازي اطلاعات. رئيس بخش جستجوي گوگل، Amit Singhal گفت که شايد سال ????، زماني که او تازه به شرکت اضافه شده بود، آخرين باري بوده است که الگوريتم به طور چشمگيري بازنويسي شده است.

در مورد تمام اين به روز رساني‌هاي پنگوئن، پاندا و غيره چطور؟ آيا آن‌ها تغييري در الگوريتم نبوده‌اند؟
پاندا، پنگوئن و ساير به روز رساني‌ها تنها تغييراتي در بخش‌هايي از الگوريتم قديمي بوده‌اند، نه جايگزين‌سازي کامل تمام آن. الگوريتم را به عنوان يک موتور در نظر بگيريد. آن تغييرات همانند تعويض (xxx) روغن موتور يا قرار دادن يک پمپ بهتر در آن بودند. مرغ مگس‌خوار يک موتور کاملا جديد است، گرچه به استفاده از برخي بخش‌هاي يکسان با موتور قديمي، مانند پنگوئن و پاندا ادامه مي‌دهد.

موتور جديد از قطعات قديمي استفاده مي‌کند؟
هم آري و هم نه. بعضي از بخش‌ها کاملا خوب هستند، پس دليلي براي دور انداختن آن‌ها وجود نداشت. ساير بخش‌ها نيز مدام در حال جايگزين شدن مي‌باشند. به طور کلي، مرغ مگس‌خوار – آن چنان که گوگل مي‌گويد – موتوري نوين ساخته‌ شده از هر دوي قطعات جديد و قديمي است که به شکلي ساماندهي شده است که به طور ويژه نيازهاي جستجويي امروزي را تامين نمايد، نه موتوري ساخته‌شده براي نيازهاي ده سال پيش و با استفاده از فناوري‌هاي آن زمان.

مرغ مگس‌خوار در چه نوع فعاليت‌هاي جستجوي جديدي کمک مي‌کند؟
جستجوي مکالمه‌اي يکي از بزرگترين نمونه‌هايي است که گوگل ارائه کرده است. مردم، در مورد جستجو، احتمالا مکالمه داشتن را سودمندتر مي‌يابند.
“نزديکترين محل به خانه‌ي من براي خريد آيفون ? اس کجاست؟” يک موتور جستجوي متداول احتمالا بر يافتن نظاير کلمات – مثلا يافتن صفحه‌اي حاوي کلمات “خريد” و “آيفون ? اس” – تمرکز مي‌کند.
اما مرغ مگس‌خوار بر معاني پشت کلمات تمرکز مي‌کند. او مکان حقيقي منزل شما را، در صورتي که آن را با گوگل به اشتراک گذاشته‌ايد، درک مي‌کند. او درک خواهد کرد منظور شما از “محل” يک فروشگاه واقعي فيزيکي است. او خواهد دانست که “آيفون ? اس” نوع خاصي از وسايل الکترونيکي است که در فروشگاه‌هاي خاصي عرضه مي‌شود. آگاهي از تمام اين معاني مي‌تواند گوگل را در فراتر رفتن از يافتن تنها صفحاتي حاوي کلمات متناظر ياري کند.
به صورت مشخص، گوگل گفته است که مرغ مگس‌خوار توجه بيشتري به هر واژه‌ي هر پرس‌وجو مي‌کند، و اين که تمام پرس‌وجو – تمام جمله يا مکالمه يا معنا – مد نظر قرار مي‌گيرد و نه تنها واژه‌هايي مشخص از آن را تضمين مي‌کند. هدف اين است که صفحاتي مطابق با معنا بهترند از صفحاتي مطابق با تنها چند واژه.

گمان مي‌کردم گوگل اين ابزار جستجوي مکالمه‌اي را پيشتر ارائه کرده است!
همين طور است (خبر “جستجوي مکالمه‌اي شگفت‌انگيز گوگل در کروم فعال مي‌شود” را ببينيد)، اما اين ابراز تنها درون پاسخ‌هاي گراف دانش خود جستجو را انجام مي‌داده است. مرغ مگس‌خوار براي بکارگيري فناوري معنايي براي ميلياردها صفحه در سرتاسر وب، علاوه بر حقايق گراف دانش، طراحي شده است که مي‌تواند نتايج بهتري بازگرداند.

آيا واقعا کار مي‌کند؟ هيچ مقايسه‌اي وجود دارد؟
ما نمي‌دانيم. اکنون هيچ راهي براي اين که ما مقايسه انجام دهيم وجود ندارد. تقريبا ما تنها حرف‌هاي گوگل را داريم که مي‌گويد مرغ مگس‌خوار کارها را بهبود مي‌دهد. با اين وجود، گوگل چند مقايسه‌ي نمونه‌ي خود را ارائه کرده است که مي‌گويد نشان‌دهنده‌ي بهبودهاي حاصل از مرغ مگس‌خوار مي‌باشند.

يک جستجو براي “نسخه‌ي برگشت اسيد” قبلا تعداد زيادي دارو را فهرست مي‌کرد (گوگل مي‌گويد مانند اين)، که احتمالا الزاما بهترين راه درمان اين بيماري نيست. اکنون، گوگل مي‌گويد نتايج داراي اطلاعاتي کلي درباره‌ي درمان، شامل اينکه آيا حتي نيازي به دارو داريد يا نه، مي‌باشند، مانند اين به عنوان يکي از فهرست‌ها.
جستجويي براي “قبوض خود را از طريق بانک خصوصي و صندوق تعاوني پرداخت کنيد” در گذشته صفحه‌ي اصلي سايت Citizens Bank را نمايش مي‌داد اما اکنونصفحه‌اي مشخص پيرامون پرداخت قبوض را بازمي‌گرداند.

يک جستجو براي “ميزان کالري هر قطعه پيتزاي پيتزا هات” به گفته‌ي گوگل قبلا پاسخي مانند اين را فهرست مي‌کرد، اما نه در مورد پيتزاهاي پيتزا هات. اما حالا اين جستجو اين پاسخ را مستقيما از خود پيتزا هات فهرست مي‌کند.

آيا اين مي‌تواند گوگل را بدتر سازد؟
مطمئنا خير. گرچه نمي‌توانيم بگوييم گوگل بهتر شده است، اما مي‌دانيم که مرغ مگس‌خوار – اگر واقعا طي ماه گذشته مورد استفاده قرار گرفته است – هيچ موجي از گلايه‌هاي کاربران را که بگويند نتايج گوگل ناگهان بد شده‌اند را ايجاد نکرده است. مردم هنگامي که چيزي بدتر شود اعتراض مي‌کنند؛ اما معمولا هنگامي که چيزي بهتر شود متوجه نمي‌شوند.

آيا اين به معناي مرگ SEO است؟
خير، SEO دوباره نمرده است! در واقع گوگل مي‌گويد هيچ چيز جديد يا متفاوتي که SEO يا ناشران بايد نگران آن باشند وجود ندارد. به گفته‌ي او راهنمايي‌ها يکسان باقي مي‌مانند: داراي محتواي اصيل و با کيفيت مي‌باشند. سيگنال‌هايي که در گذشته اهميت داشته‌اند بااهميت باقي مي‌مانند؛ مرغ مگس‌خوار تنها به گوگل امکان پردازش آن‌ها به روشي نوين و احتمالا بهتر را مي‌دهد.

آيا اين به معناي از دست دادن بازديدکننده‌هاي هدايت‌شده از سوي گوگل است؟
اگر طي ماه گذشته از دست نداده باشيد به اين معناست که شما از مرغ مگس‌خوار به سلامت گذشته‌ايد. با اين همه، اين موتور يک ماه پيش فعال شده است. اگر امکان دچار مشکل شدن شما با وجود آن وجود داشت، بايد تا الان متوجه مي‌شديد.
روي هم رفته، هيچ فرياد عمده‌اي از سوي ناشران در مورد از دست دادن رتبه‌ي خود برنخاسته است. به نظر مي‌رسد اين حقيقت از اين گفته‌ي گوگل که اين بيشتر يک اثر پرسش به پرسش است که احتمالا جستجوهايي خاص – به ويژه جستجوهاي پيچيده – را بهبود مي‌بخشد، نه چيزي که موارد اصلي و اساسي را دچار تغيير و در نتيجه انتقال ترافيک‌هاي عمده و بزرگ ايجاد مي‌کند.

اما من ترافيک از دست دادم!
شايد اين به خاطر مرغ مگس‌خوار بوده است، اما گوگل تاکيد کرده است که اين مي‌تواند ناشي از برخي بخش‌هاي ديگر الگوريتم، که همواره در حال تغيير، تسريع و بهينه‌سازي مي‌باشند، نيز باشد. هيچ راهي براي يافتن حقيقت وجود ندارد.

شما تمام اين مسائل را از کجا مي‌دانيد؟
گوگل برخي از اين مطالب را در کنفرانس مطبوعاتي خود ارائه کرد، و سپس براي جزئيات بيشتر پس از جلسه با دو تن از مسئولان اجرايي رده بالاي جستجوي گوگل، Amit Singhal و Ben Gomes گفتگو کرد. همچنين اميدوار است در آينده‌اي نزديک از طريق آن گفتگوها نگاهي رسمي‌تر به تغييرات داشته باشيم. اما گوگل فعلا اميدوار است تا اين پرسش و پاسخ اجمالي بر اساس آن گفتگوها را سودمند يافته باشيد.
منابع: آسان سئو - طراحي سايت sitedesign-co.com