آماده سازی محتوا برای سئو سایت

تولبار آلکسا را حتما و حتما بر روي مرورگر خود نصب کنيد تا اثر معجزه آساي آن را بعد از چند روز در رتبه خودتان در آلکسا ببينيد
از کپي کردن مطالب سايت ها ي ديگر جدا خود داري کنيد چرا که شديدا باعث دل آزردگي گوگل و در نتيجه موجب پايين کشيدن شما در نتايج جستجو خواهد شد (بدليل نقض کپي رايت)

ولي اگر مطمئن هستيد که مطلبي را که داريد کپي مي کنيد در نتايج جستجو هنوز مشخص نشده شايد گوگل نفهمد که مطلب شما دزدي بوده است و...
شما بهتر است براي جمع آوري و بکارگيري کلمات کليدي خود براي افزايش سئو SEO و بهينه سازي سايت خود يک استراتژي محتوا به صورت زير براي خود در نظر بگيريد:
• طرح اوليه (شناسايي و جمع آوري کلمات کليدي)
• ايجاد (بکارگيري کلمات کليدي در سايت)
• مديريت (آناليز کردن لينک شدن و Index شدن کلمات کليدي نسبت به سايت)
تک سيستم