دستگاه سانترال پاناسونیک

6 خط شهري به همراه سرويس کالرآيديCentral-device-KX-NS500
16 خط داخلي آنالوگ
2 خط داخلي ديجيتال
4 عدد IP Phone
2 کانال اپراتور گويا
اين دستگاه قابل افزايش نيز مي باشد. بدين صورت که خطوط شهري را مي توان به 12 خط شهري افزايش داد و يا اينکه يک خط PRI به آن اضافه نمود. (يک اسلات خالي جهت نصب کارت خط شهري)
خطوط داخلي را نيز به 32 خط داخلي آنالوگ، يا 18 خط داخلي ديجيتال و يا 8 خط داخلي هايبريد (2 کارت 4 تايي هايبريد) افزايش داد. (2 اسلات خالي جهت نصب کارت داخلي)

SDRAM
اين قطعه داراي تمام امکانات دستگاه TVM (صندوق صوتي) و ضبط مکالمات مي باشد.
تا 30 ساعت (60 روز) امکان ضبط مکالمات و پيغام صوتي را دارا است.
با فعال کردن لايسنس (KX-NSU003) مي توان از SD بک آپ گرفته و بر روي USB و يا سرور ذخيره کرد (نصب سانترال)