نحوه برنامه ریزی دستگاه سانترال

براي برنامه ريزي دستگاه سانترال بايد از تلفن هاي مخصوص برنامه ريزي و از داخلي اپراتور يا jack 01 استفاده نمود.براي برنامه ريزي ابتدا دکمه program را زده و سپس دکمه * و پس از آن # را ميفشاريم. در اين مرحله دستگاه پغام SYS PASS NO? را روي صفحه نمايش نشان داده و رمز ورود مي خواهد. در صورتي که رمز ورود را عوض نکرده باشيد رمز پيش فرض دستگاه سانترال ???? مي باشد.پس از وارد کردن رمز ورود در صفحه نمايش پيغام SYS COD NO? نمايش داده مي شود. در اين مرحله مي توانيد کد برنامه مورد نظر خود را وارد کرده و تنظيمات آن را انجام دهيد. تمامي کدهاي مورد نياز براي برنامه ريزي دستگاه هاي سانترال در زير آورده شده است.پس از وارد کردن کد برنامه نام آن برنامه در صفحه مانيتور نمايش داده مي شود که پس از آن بايد دکمه SP PHONE را براي تاييد و ورود به برنامه بزنيم. در صورتي که کد را اشتباه وارد کرده باشيم ميتوانيم با دکمه HOLD مجددا به صفحه SYS COD NO? برگرديم.درمرحله برنامه ريزي دستگاه سانترال دکمه MUTE براي اعمال تغييرات، دکمه STORE براي ذخيره تغييرات، دکمه SP.PHONE و REDIAL براي حرکت روي تنظيمات استفاده مي گردند (نصب سانترال).