آیفون تصویری وایرلس

آیفون تصویری وایرلس
آیفون تصویری نیز در عصر تکنولوژی پیشرفت نمود و از سیستم وایرلس برخوردار شد.
وایرلس به معنیی بدون سیم است و باری برقراری ارتباط صفحه و گوشی در آیفون تصویری نیازی به کابل نیست.و با یک برد می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند

آیفون تصویری وایرلس از:
یک LCD2.4 اینچی رنگی تشکیل شده
12 مدل مختلف ملودی زنگ دارد
بردی معادل 300 متر در فضای آزاد دارد
کارکردی با ولتاز 5 ولت DC
150 گرم وزن دارد