نحوه ست کردن گوشی های تلفن بیسیم پاناسونیک

به خاطر سوالات متعددي که شما کاربران در قسمت نظرات تلفن هاي بيسيم در مورد ست کردن يا ريجيستر (Register) کردن گوشي هاي بيسيم کرده بودين تصميم گرفتيم در يک مقاله جامع با پوشش دادن تمام مدل ها به نحوه ست (Set) کردن گوشي هاي تلفن بيسيم پاناسونيک بپردازيم (نصب سانترال)
قبل شروع به دو سوال عمده پاسخ دهيم.
? – اينکه به چه دلايلي ممکنه گوشي سيار بيسيم شما از ست خارج شده باشد؟
اينکه بيس دستگاه گوشي بيسيم شما گوشي بيسيم را نميشناسد ممکن است بر اثر مواردي همچون دور بودن گوشي بيسيم از بيس به مدت طولاني ،ضربه خوردن ،دستکاري منو ،يک شوک الکترونيکي مثل قطع و وصل برق و يايک سري امواج خارجي قوي و….. صورت گيرد.

? -نشانه هاي از ست خارج شدن گوشي بيسيم چست در واقع از کجا بفهميم گوشي بيسيم شما از ست خارج شده؟
هر وقت گوشي بيسيم شما نزديک بيس هست و هنگام استفاده پيغام زير رو ميدهد مطمئنا گوشي بيسيم شما از ست خارج شده.
No link to base. Move closer to base, try again (ارتباط با بيس قطع ميباشد.به بيس نزديک تر شويد و دوباره تلاش کنيد)

حالا با اين تفاصير اگر فکر ميکنيد بيس دستگاه تلفن بيسيم شما گوشي بيسيم را نميشناسد يا در بعضي از مدل ها نياز به اضافه کردن يک گوشي بيسيم اضافي داريد ميتوانيد براي مدل هاي مختلف به شکل زير عمل کنيد.

مدل KX-TG2361JX :
بعد از اينکه مطمئن شدين گوشي هاي بيسيم مشغول نيستند مراحل زير را انجام دهيد
طي مراحل ست کردن گوشي ها را در کنار بيس نگه داريد،
دکمه LOCATOR/INTERCOM روي بيس را نگه داشته تا يک صداي بيپ بشنويد
سپس دکمه ? را براي ست کردن گوشي شماره ? و دکمه ? را براي ست کردن گوشي شماره ? فشار دهيد(روي بيس)-لازم به نگه داشتن دکمه نيست- (اگر يکي از بيسيم ها از ست خارج شده فقط دکمه مربوط به آن گوشي را فشار دهيد)
حالا دکمه FLASH/CALL WAIT را روي گوشي بيسيم مورد نظر فشار دهيد و نگه داريد تا پيغام Handset Registering روي صفحه بيسيم نمايش داده شود،پس از اين صداي بوق ست شدن شنيده خواهد شد.
شما ميتوانيد با فشار دادن دکمه OFF روي گوشي بيسيم و يا دکمه LOCATOR/INTERCOM روي بيس از حالت ست کردن گوشي خارج شويد.

مدل KX-TG2360JX :
بعد از اينکه مطمئن شدين گوشي بيسيم مشغول نيست مراحل زير را انجام دهيد
طي مراحل ست کردن گوشي را در کنار بيس نگه داريد،
دکمه LOCATOR/INTERCOM روي بيس را نگه داشته تا يک صداي بيپ بشنويد
حالا دکمه FLASH/CALL WAIT را روي گوشي بيسيم مورد نظر فشار دهيد و نگه داريد تا پيغام Handset Registering روي صفحه بيسيم نمايش داده شود،پس از اين صداي بوق ست شدن شنيده خواهد شد.
شما ميتوانيد با فشار دادن دکمه OFF روي گوشي بيسيم و يا دکمه LOCATOR/INTERCOM روي بيس از حالت ست کردن گوشي خارج شويد.

مدل هاي KX-TG3531BX , KX-TG3521BX , KX-TG3532BX , KX-TG3522BX

هنگامي که گوشي ها نزديک بيس هستند و از اشغال نبودن آنها اطمينان داريد مراحل زير را به ترتيب اعمال کنيد
روي گوشي بيسيم دکمه MENU سپس ??? را شماره گيري کنيد ،حالا روي صفحه نمايش پيغام …..press locator را مشاهده خواهيد کرد.
با فشار دادن دکمه LOCATOR به مدت ? ثانيه روي بيس و سپس فشار دادن OK روي گوشي بيسيم ، بيس و بيسيم پس از شنيدن صداي بوق با هم ست مي شوند.

براي بيشتر مدل ها پاناسونيک مثل مدل هاي KX-TG
????,????,????,????,????,????,????,????,????,????,????
,????,????,????,????,????,????,????,????,????,????,????,
????,????,????,????,????,????,????,????,????,????,????
,????,????,????,????,????,????,????,????,????,????,????
هنگامي که گوشي ها نزديک بيس هستند و از اشغال نبودن آنها اطمينان داريد مراحل زير را به ترتيب اعمال کنيد
روي گوشي بيسيم دکمه MENU سپس # و بعد ??? را شماره گيري کنيد

حالا روي بيس دستگاه تلفن خود دکمه Locator را به مدت ? ثانيه نگه داريد (در بعضي از مدل ها بعد از اين ? ثانيه يک صداي بوق شنيده ميشود و در بعضي از مدل ها اين صداي بوق وجود ندارد )
حالا روي گوشي بيسيم دکمه اي که OK را مشخص ميکند را فشار دهيد يک صداي بوق از ست شدن گوشي بيسيم شما خبر ميدهد.
در طي اين مراحل پيغام” Base in registering mode” نمايش داده خواهد شد.
اگر در انجام هر کدام از اين مراحل موفق نبوديد آن را از اول تکرار کنيد.
نکته : در بعضي مدل هاي بيسيم بعد از زدن OK از شما Pin code مي خواهد که شما مي توانيد با وارد کردن ???? پين کد را وارد کنيد
نکته: اگر در بعضي مدل ها دکمه منو نباشد زير صفحه نمايش ? تا دکمه وجود دارد که بايد دکمه وسطي را به عنوان منو فشار دهيد

براي مدل هاي KX-TG 1311,3411
هنگامي که گوشي ها نزديک بيس هستند و از اشغال نبودن آن اطمينان داريد .
مراحل زير را به ترتيب اعمال کنيد :
دکمه OK(دکمه وسط زير صفحه نمايش بيسيم) را روي بيسيم فشار داده سپس با دکمه هاي بالا و پايين گزينه SETTING HS را پيدا و کليک کنيد
و دوباره با دکمه هاي بالا و پايين گزينه REGISTRATION را پيدا و انتخاب کنيد سپس دوباره گزينه REGISTER HS را انتخاب کنيد
حالا طبق عکس زير روي بيس دستگاه تلفن خود دکمه Locator را به مدت ? ثانيه نگه داريد.
حالا روي گوشي بيسيم دکمه اي که OK را مشخص ميکند را فشار دهيد يک صداي بوق از ست شدن گوشي بيسيم شما خبر ميدهد.

مدل بيسيم ? خط KX-TG2480BX
هنگامي که گوشي نزديک بيس هست و از اشغال نبودن آن اطمينان داريد .
مراحل زير را به ترتيب اعمال کنيد :
دکمه MENU را روي بيسيم فشار داده سپس با دکمه هاي بالا و پايين گزينه Initial Setting را پيدا و کليک کنيد
و دوباره با دکمه هاي بالا و پايين گزينه Registration را پيدا و انتخاب کنيد
حالا روي بيس دستگاه تلفن خود دکمه Locator را به مدت ? ثانيه نگه داريد.
حالا روي گوشي بيسيم دکمه اي که OK را مشخص ميکند را فشار دهيد يک صداي بوق از ست شدن گوشي بيسيم شما خبر ميدهد.

مدل هاي بيسيم KX-TG4221,4222
هنگامي که گوشي ها نزديک بيس هستند و از اشغال نبودن آن اطمينان داريد .
مراحل زير را به ترتيب اعمال کنيد :
دکمه MENU را روي بيسيم فشار داده سپس با دکمه هاي بالا و پايين گزينه Initial Setting را پيدا و کليک کنيد
و دوباره با دکمه هاي بالا و پايين گزينه Registration را پيدا و انتخاب کنيد
سپس با دکمه هاي بالا و پايين گزينه HS Registration را پيدا و انتخاب کنيد
حالا روي بيس دستگاه تلفن خود دکمه Locator را به مدت ? ثانيه نگه داريد.
حالا روي گوشي بيسيم دکمه اي که OK را مشخص ميکند را فشار دهيد يک صداي بوق از ست شدن گوشي بيسيم شما خبر ميدهد.