نكاتي كه در طراحي سايت بايد مورد توجه قرار دهيد

1 - يکي از اصول مهم براي طراحي سايت اين است که شما بايد بدانيد که سايت خود را براي چه کساني طراحي مي کنيد. مخاطبان و بازديدكنندگان وب سايت هميشه از بالاترين اولويت برخوردار هستند و بايستي طراحي وب سايت را با توجه به نياز آنها طراحي کرد. همچنين شما بايد با طراحي سايت اصولي ، نيازهاي آنان را فراهم نموده و قبل از طراحي سايت ، مشتريان بالقوه سايت خود را شناسايي نماييد.

2 - مخاطبان شما هيچ شناختي نسبت به شما و کارهايي که در وب سايت خود انجام مي دهيد ندارند، پس آنها را با سخنان دست و پا شکسته، سخنان پيچيده و بي معني، عبارات تکنيکي، تخصصي و کلمات کليشه اي بمباران نکنيد.
به محصولات و خدماتي كه عرضه مي کنيد نگاهي نزديک و دقيق تر داشته باشيد، سپس براي بازديدکنندگان سايت خود با زبان ساده شرح دهيد که دقيقاً چه کاري انجام مي دهيد و چه خدماتي به آنها ارائه مي نماييد.
صفحه اول وب سايت خود را خيلي شلوغ و پر از تصاوير متحرك نكنيد و اگر از تصاوير استفاده مي كنيد سعي كنيد روي تصاوير توضيحات چند كلمه اي در مورد خدمات خودتان باشد.
3 - امروزه محتوا نقش بسيار مهمي را در طراحي سايت ايفا مي کند. خصوصاً اين مسئله در تغييرات الگوريتم هاي گوگل هم نقش اساسي داشته است. به همين علت شما بايد محتوايي جديد و مناسب داشته باشيد. با بروز رساني محتواي سايت مي توانيد رتبه سايت خود را افزايش دهيد. پس در هر وب سايتي که طراحي مي کنيد، يک قسمت اخبار و يا Blog در نظر بگيريد.
4 - بعضي از وب سايت ها هنوز بر استفاده از Flash پا فشاري ميکنند، غافل از اين که استفاده از فلش يک اشتباه بزرگ در طراحي سايت مي باشد.
فايل هايFlash ، مي توانند ضربه بزرگي به روند فروش کلي سايت بزنند. يک دليل اين است که موبايل ها، فايل هاي Flash را پشتيباني نکرده و قالبيت خواندن آنهارا ندارند. اين در حالي است که حجم ترافيک قابل توجهي از اين طريق به سايت ها مي آيد و اين خود دليلي است اساسي براي استفاده نکردن از فايل هاي Flash.