محدودیت های بازاریابی اینترنتی

بازاريابي اينترنتي به شدت به اينترنت وابسته است و اين يک شکست بزرگ براي بازاريابي اينترنتي است. زيرا ممکن است در برخي مناطق مصرف کنندگان دسترسي به اينترنت نداشته باشند.
در بازاريابي اينترنتي ممکن است همه افراد دسترسي به اينترنت نداشته باشند.

چگونه برنامه بازاريابي اينترنتي خود را به زبان مديران و سرمايه گذاران وب سايت تبديل کنيم؟
زبان متخصصان سئو و مديران اجرايي با هم متفاوت مي باشد. اين مساله يک حقيقت محض است که اين تفاوت هميشه باعث ايجاد اختلافات و مانع پيشرفت کار مي گردد. يک تغيير کوچک در برنامه بايد براساس توافقات بين متخصصان سئو و مديران اجرايي باشد که بتواند آنها را به موفقيت نزديک تر کند.
بازاريابان اينترنتي و متخصصان سئو برنامه خود را برروي يک تخته يا کاغذي مي نويسند تا آنها را به مديران مجموعه و سرمايه گذاران ارائه و توضيح دهند .مشکل از اينجا شروع مي شود زماني که برنامه خود را ارائه مي دهند، به دليل اينکه مديران و سرمايه گذاران دانش کافي از بازاريابي اينترنتي را ندارند و زبان صحبت آنها يکي نمي باشد، قادر نيستند که بتوانند بتوانند باهم يک جلسه و مذاکره مفيد در خصوص سرمايه گذاري و ادامه فعاليت خود داشته باشند و به همين خاطرداده هاي ورودي خود را نمي توانند به درستي استفاده کرده تا نتيجه مطلوب را بدست بياورند.

حال اگر يک بازارياب اينترنتي باشيد بايد چه کار کنيد؟ شما کار خود را به بهترين حالت ممکن مي بايست انجام دهيد و در برنامه خود پيشرفت ها و چشم اندازهاي وب سايت را بيان نماييد. اما يک مشکلي در ارائه برنامه توسط بازاريابان وجود دارند اين است که آنها توجه زيادي به سليقه و زبان مشتري ندارند و از اين رو هميشه با مديران و سرمايه گذاران اختلاف نظر دارند .در واقع بازاريابان اينترنتي، نکات موفقيت وب سايت را مي دانند اما ديد آنها ديد از نظر گوگل است نه مشتري .

مهمترين نکته اي که بازاريابان اينترنتي قبل از ارائه برنامه خود دقت کنند، اين است که آنها يک بار مي بايست خود را جاي مشتري و مخاطب قرار دهند و از نظر آنها استراتژي و پيام هاي بازرگاني خود را بررسي کنند. آيا پيامي که آنها مي خواهند به مخاطب به درستي القا مي شود يا خير؟ در واقع شما بايد معيارهاي خود را به درستي بيان کنيد.

معيارهاي بازاريابي خود را به مالي که سرمايه گذاران دنبال آنها هستند تغيير دهيد
مديران اجرايي و سرمايه گذاران اصلي بيشتر روي اندازه بازار تمرکز مي کنند يعني اينکه چقدر از بازار براي آنها قابل دسترس است؟ وهمچنين اينکه چگونه بتوانند به اين بازار دسترسي داشته باشند و بيشترين سود ممکن را بکنند. بازاريابي در اينستاگرام

يکي از مسائلي که آنها خيلي نگران مي باشند، هزينه جذب مشتري جديد است. آنها هميشه نگران اين هستند که در طول سال مي توانند مشتري جديد بدست بياورند يا خير. آنها نيز نگران ارزش طول عمر مشتري هستند. اين ارزش بايد در هر معياري که بازاريابان ايجاد مي کنند بيان شود. مخصوصا زماني که يک مشتري جديد وارد وب سايت شده و از محصولات جديد خريداري مي کنند، چقدر توانسته ايم طول عمر مناسب براي اين مشتري تعيين کنيم؟ يعني اينکه آيا در وب سايت خود برنامه و استراتژي تعيين کرده ايم که او باز برگردد و از وب سايت شما خريد کند يا خير. درواقع مساله اي که سرمايه گذاران و مديران دنبال آن هستند اين مي باشد که آيا بازاريابان اينترنتي استراتژي تعيين کرده اند که مشتري مجدد به وب سايت برگشته واز آنها خريداري نمايد که باعث افزايش گردش مالي وب سايت و کسب وکار آنها گردد يا خير.

اما مساله اي ديگري که در بازاريابي اينترنتي بايد به آن دقت کنيد، تفاوت هاي بين مشتريان مي باشد. افرادي که اقدام به خريد از فروشگاه اينترنتي شما مي کنند در واقع از نظر مالي مشکلي ندارند و خريدهاي بهتري مي توانند انجام دهند پس شما به عنوان يک متخصص سئو يا بازارياب اينترنتي بايد به اين مساله دقت ويژه اي داشته باشيد که هدف شما چه دسته افرادي مي باشند. البته شما مي بايست يک مقايسه اي انجام دهيد و آن مقايسه مشتريان وب سايت خود با رقيبها مي باشد. شما بايد بدانيد که نوع افرادي که از وب سايت شما خريد مي کنند چه کساني هستند و نوع مشتريان سايت رقيب خود را به خوبي بشناسيد، در حقيقت ميزان درآمدي بدست آمده از مشتريان را بشناسيد.

ديگر تفاوتي که شما بايد با سايت رقيب ها در نظر بگيريد ميزان رشد وب سايت خود در مقابل آنها مي باشند. شما بايد بررسي کنيد که آيا استراتژي شما باعث رشد شرکت و گردش مالي زياد مي گردد يا خير. مساله اي که مديران و سرمايه گذاران نسبت به سايت رقبا زياد دارند، سرمايه گذاران ميزان فروش و سود را ميبينند نه برنامه تبليغاتي شما
سئوکار