چگونه مدار seven segment را ببندیم؟

Seven segment یک قطعه الکتریکی است که از ۷ led تشکیل شده همانطور که در شکل زیر می بینید هر کدام از این ۷ led را با یک حرف نمایش می دهند. (واردات قطعات الکترونیک)

دو نوع seven segment داریم:
۱٫ آند مشترک
۲٫ کاتد مشترک
seven segment آند مشترک با صفر فعال می شود یعنی مثلا اگر بخواهیم عدد صفر را نمایش دهیم باید به ترتیب led های abcdef صفر شود ولی بر عکس در ۷-segment های کاتد مشترک باید led های abcdef یک شود
برای روشن کردن یک LED معین از ۷-segment کاتد مشترک ، باید کاتد به Ground و آند به VCC متصل شود و در ۷-segment آند مشترک باید اند به vcc وصل شود


چگونه مدار seven segment را ببندیم؟
راحت ترین راه برای کار با ۷-segment استفاده از ic ۷۴۴۷ یا ۷۴۴۶ است همانطور که در شکل می بینید این ic 4 ورودی داده دارد که میتواند به پورت موازی کامپیوتر وصل شود و یک ورودی vcc دارد که باید به ۵ ولت وصل شود و ۷ خروجی ان به ۷ پایه ۷-segment وصل می شود

چگونه مدار seven segment را ببندیم؟
حال هر عددی را که بخواهیم روشن شود کافیست باینری همان عدد را به ورودی ic بدهیم