بررسی رتبه سایت در گوگل

تا چند سال پيش بررسي رتبه سايت و اعتبار سايت يا بررسي رتبه دامنه سايت در موتور جستجوي گوگل از رتبه بندي پيج رنک استفاده مي شد. اما با توجه به اينکه چندين سال است که گوگل به هيچ سايتي پيج رنک جديد نداده و همچنين اخيرا پيج رنک تمامي سايتها صفر کرده ا ست. بنابراين ديگر نميتوان براي بررسي سئو سايت به پيج رنک گوگل استناد کرد.
چگونه مي توانيم رتبه سايت را بررسي کنيم؟
در فقدان پيج رنک، جهت بررسي رتبه سايت جايگزيني تحت عنوان پيج آتوريتي (Page Authority) و بررسي رتبه دامنه سايت دومين آتوريتي (Domain Authority) توسط کمپاني Mozscape ارائه شده است که معيار خوبي براي بررسي رتبه سايت در موتورهاي جستجو مي باشد.
پيج آتوريتي و دومين آتوريتي عددي بين 1 تا 100 مي باشد مسلماً هر چه عدد به 100 نزديک تر باشد، نشان دهنده قدرت بيشتر دامنه و صفحه در موتورهاي جستجو است. افزايش رتبه سايت
PA همان Page Authority يا پيج آتوريتي است و DA نيز همان Domain Authority يا دومين آتوريتي است.
تک سيستم