ویژگی های استفاده از سانترال های تحت شبکه

پس از توليد دستگاه هاي کم ظرفيت و پرظرفيت سري KX-TDA ، شرکت پاناسونيک تصميم گرفت دستگاه ديگري با قابليت تحت شبکه بودن توليد کند. پاناسونيک دستگاه پرظرفيت تحت شبکه سري KX-TDE را روانه بازار کرد. اين دستگاه با قابليت تحت شبکه بودن مي تواند با دستگاه هاي ديگر مانند خودش ارتباط برقرار کند. بدين صورت که بدون گرفتن شماره شهري و يا بين شهري، با شماره گيري داخلي مورد نظر، با يک دستگاه ديگر در يک مجموعه ديگر ارتباط برقرار کند.
يکي از مهم ترين ويژگي هاي دستگاه هاي تحت شبکه، کم هزينه بودن ارتباط بين دو مجموعه مي باشد. اين دستگاه براي سازمان و مجموعه هايي مناسب است که چند شرکت و يا چند شعبه دارند که کاربران هر مجموعه مي خواهند با کاربران مجموعه ديگر در هر زمان ارتباط داشته باشند (نصب سانترال)

ارتباط بين دو دستگاه چگونه صورت مي گيرد؟
ارتباط بين دو دستگاه KX-TDA از طريق کارت VOIP مدل KX-TDA0490 و يا KX-TDA0484 انجام مي شود و در دستگاه هاي سري KX-TDE از طريق کارت VOIP مدل KX-TDA0110 و KX-TDA0111 انجام مي گيرد که بسته به ميزان ارتباط، يکي از کارت هاي ذکر شده انتخاب مي گردد.