تاثیر رنگ در سئو سایت

رنگ و اندازه فونت در سئو و بهينه سازي وب سايت تاثير گذار است. بايدها و نبايدها رنگ ها و فونت هاي انتخابي و تاثير آن در سئو در اين مطلب آورده شده است.

تاثير رنگ در سئو
از ديدگاه وبسمترها رنگ و اندازه فونت هيچ تاثيري در سئو ندارد. ولي از ديدگاه طراحان و بهينه سازان موتور جستجو يا متخصصين سئو رنگ و اندازه فونت در سئو سايت تاثير گذار است. سئو و طراحي سايت به طور متقابل روي يکديگر تاثير گذارند هر چند شايد اين تاثير زياد نباشد. اما بايد چه کارهاي انجام بدهيم و چه کارهايي انجام ندهيم؟ در اين مقاله سئو ميخواهيم در خصوص تاثير رنگ در سئو صحبت کنيم به گونه اي مي خواهيم شما را با روانشناسي رنگ و فونت در سئو آشنا کنيم. پ

قبل از اينکه بخواهيم وارد اين بحث شويم، بهتر است نکته اي را بيشتر توضيح دهيم. شما حتي اگر ساده ترين رنگ و فونت را به کار بريد، از نظر گوگل جريمه نمي شويد. در واقع جريمه هاي گوگل بيشتر در مورد نوع استفاده از تکنيک هاي سئو مي باشد نه ظاهر سايت اما همين ظاهر وب سايت شما مي تواند باعث جذب يا خروج زود هنگام کاربر شود. اگر کاربراني که به وب سايت شما بيابند، ظاهر وب سايت شما را مورد پسند قرار ندهند و نتوانند به خاطر رنگ فونت ارتباطي با متن شما برقرار کنند، سريعا وب سايت شما ترک مي کنند و اين سريع ترک کردن که ممکن است به طور زياد اتفاق بيفتد، باعث افزايش bounce rate و جريمه شدن وب سايت شما از نظر گوگل مي شود. تاثير رنگ در سئو سايت يا بهينه سازي سايت يکي از مهمترين مواردي است که شما بايد بدانيد که اين جريمه حداقلي براي وب سايت شما ايجاد نشود.