روان شناسی رنگ ها در طراحی صفحات وب

يکي از اصول بسيار مهم و کليدي در طراحي صفحات وب ، توجه به اصل رنگ بندي صفحات و استفاده از رنگ هاي مکمل و ترکيبي مطلوبي است که کاربران بتوانند بر اساس اصل سهولت و جذابيت صفحه ، به مشاهده مطالب آن بپردازند. اين که چه رنگي متناسب سايت هاي وب است ، پرسشي است که کارشناسان وب ، خيلي پاسخ جامع و کاملي براي ان ارايه نکرده اند و کم تر متخصصات طراحي وب به مسيله روان شناسي رنک ها در طراحي سايت ، توجه کرده اند.

اما به هر حال يک اصل کلي وجود دارد که مي گويد : در رنگ بندي يک صفحه ، بايد به اين موضوع توجه شود که اين رنگ قرار است در چه صفحه اي و با چه موضوعي به کار رود. يعني اصل توجه به عملکرد و موضوعيت سايت ، در رنگ بندي مطالب مهم است .

سايت هاي دولتي و به طور کل ، سايت هايي با بازديدکننده بسيار بالا ، معمولا از رنک سفيد براي زمينه صفحات و رنگ آبي براي لينک هاي صفحه و رنگ بنفش براي لينکهاي مشاهده شده که به عنوان default برنامه فرانت پيج نيز به کار مي رود ، استفاده مي کنند.

سايت هايي که بيش تر جنبه شخصي دارند ، از رنگ هاي مکمل استفاده مي کنند. مثلا رنگ سبز پر رنگ در کنار سرمه اي ، جذابيت خاصي به سايت هايي با موضوعيت بازرگاني مي دهد . و يا در طراحي سايت هاي کودکان ، از رنگ هاي خيلي شاد استفاده مي شود.

به هر حال توجه به کارکرد کد رنگ ها در طراحي صفحات وب از اهميت مهمي برخوردار است .

در ادامه اين مطلب ، فقط قصد يادآوري نوع روان شناسي هر رنگ درمخاطبان از ديد روان شناسان داريم و فعلا در مورد اين که چه نوع رنگي براي چه سايتي مناسب است ، صحبت نمي کنيم. اگر چه اين توضيحات ، خود نيز بيان گر استنتاجات خوبي هستند که وب مسترها را در گرافيک سايت ، به خوبي هدايت مي کند.
ميکرورايانه