لینک بیلدینگ چیست؟

لينک بيلدينگ، ايجاد بک لينک، link building همگي به يکي معني بوده و بطور کلي به فرآيند ايجاد لينک هاي خارجي به سمت سايت گفته مي شود که يکي از هزاران تکنيک هاي بهينه سازي موتورهاي جستجو است. براي موتورهاي جستجو که صفحات وب زيادي را مورد بررسي قرار مي دهند ، لينکها به عنوان يک راه و خيابان ارتباطي بين صفحات مي باشند. با استفاده از لينک بيلدينگ و تجزيه و تحليل لينکهاي پيچيده، موتورهاي جستجو به راحتي مي توانند بين صفحات پيمايش کنند.

اوايل شروع لينک بيلدينگ
از اواخر سال 1990، موتورهاي جستجو از لينکها به عنوان يک راه براي تعيين محبوبيت و اهميت يک صفحه وب استفاده کردند.براين اساس، آنها الگوريتم خود را تغيير کرده و يک مفهوم جديد در سئوسايت ايجاد کردند: لينک بيلدينگ

قبلا افزايش سئو و رتبه الکسا يک وب سايت کار بسيار ساده اي بود. کافي بود که کلمات کليدي را تعريف کرده و بعد چند دفعه يا به طور مرتب آنها را به کار ببريد. سايت شما به طور چشمگيري و سريع در صفحه اول گوگل قرار ميگرفت، البته در آن موقع تعداد وب سايتها محدود بود. اما با افزايش تعداد وب سايت ها و تغيير الگوريتم گوگل و معرفي الگوريتم هاي جديد، گوگل اين مورد را منسوخ اعلام کرد و يکي از مواردي که به آن اهميت زيادي مي دهد لينک بيلدينگ و ارتباط بين صفحات که همراه با توليد محتواي ناب است.

اجازه دهيد که با يک مثال لينک بيلدينگ را شروع کنيم: فرض کنيد که شما وارد يک خيابان شده ايد و به دنبال راهي هستيد که از طريق کوچه به خيابان موازي و کناري خود برويد. شما از طريق کوچه ها که به هم متصل است، راه خود را به خيابان جديد پيدا مي کنيد.حال فرض کنيد که داخل يک کوچه بن بست شده ايد، مسلما تا انتهاي کوچه نمي رويد و سريعا برمي گرديد و به دنبال راه جايگزين مي رويد و در حقيقت ديگر وارد آن کوچه نمي شويد.

ارتباط بين صفحات وب هم مانند همين مثال است. اگر موتور گوگل وارد صفحه اي شود که هيچ ارتباطي با ديگر صفحات ندارد، آن را همانند کوچه بن بست مي داند و بعد از چند وقت اين صفحه، يک صفحه ايزوله تلقي مي شود و کم کم رتبه خود را ازدست مي دهد.
سئوکار